Erling Gjelsvik i BA mener 11.01. at dette er enda et utslag av den «motbydelige» høyre-skolen. Han om det.

Som lærer nettopp i ungdomsskolen, oppfatter jeg det slik at myndighetene har flere gode formål med dette. For det første vil det være en fordel for den enkelte skole å kunne vurdere en viktig del av sitt arbeid i forhold til andre skoler.

For det andre vil elevene lettere kunne se sin egen læringssituasjon i en større sammenheng. For det tredje vil foreldre som er særlig opptatt av skolen som kunnskapsformidler ha en bedre bakgrunn for å påvirke skolen i ønskelig retning. Dette må vel kunne sies å være utelukkende positive konsekvenser av åpenhet om karakterer?

Vil åpenhet om karakterer få negative utslag? Ingen vil kunne føre karakterresultater tilbake til navngitte enkeltelever, slik at den faren er eliminert. Ettersom skolens innhold er noe langt mer enn eksamens— og standpunktkarakterer, kan det imidlertid ligge en fare i at noen tillegger disse resultatene større betydning enn det er grunnlag for. Som vi vet er statistikk ofte gjenstand for mistolking. Det vil nok også bli gjort med karakterstatistikker. De fleste elever, foreldre og lærere er nok klar over dette. Jeg vil derfor tro at åpenhet om eksamensresultater først og fremst vil føre til at skolene legger seg i selen for å gjøre det, om mulig, enda bedre ved neste anledning.

At mange veier fører til Rom betyr at Rom er et så interessant mål at det bør offentliggjøres. Men veiene dit er det fremdeles den enkelte skole, ja, den enkelte lærer som i stor grad avgjør. Det er derfor riktig og nødvendig at elever og foreldre får kunnskap om den veien de går fører frem.

For ingen er vel i tvil om at foreldre og elever først og fremst ønsker at skolen skal være et sted å lære?