Hele 54 milliarder kroner må bevilges for å få landets skoler på fote. Hele 164 milliarder må bevilges samlet for skoler, kirker, kulturbygg og aldershjem.

Forfallet er nå så omfattende, at hver innbygger i Norge må ut med mellom 30.000-40.000 kroner.

Også i Bergen er vi vitne til at det preventive vedlikeholdet har vært svært mangelfullt, eller helt fraværende. Regningen øker i takt med forfallet.

Årsaksforholdet har mange sider, men det som overrasker, er at de sentrale politikere i Oslo fører «styrt forfall»— eller «bevisst forfall»-politikk. Med andre ord, våre politikere skyver problemet fremover til de oppvoksende generasjoner.

De offentlige bygg regnes tydeligvis ikke som noen god sak eller prestisje.

Riktignok finnes det lover og forskrifter som skal påse at de offentlige bygg blir ivaretatt uavhengig av motivasjon. Lovene brytes hver dag, politikerne tier.

Ufattelige verdier blir behandlet på en skjødesløs måte. Kulturskatter forvitrer mens politikerne børster smuler fra sin skjorte.

BBE-KF har som oppgave å forestå vedlikeholdet av Bergens offentlige bygg. En nesten umulig oppgave. BBE-KF slet gjennom 1990-tallet med et underskudd på 360 millioner kroner. Underskuddet fortsetter. BBE-KF fortviler.

Ingen skal akseptere en slikt forfall uten å ta affære. Bygningene faller i verdi, i takt med omfanget av forfallet. Skattebetalerne krever nå sanksjoner, grensen er nådd og passert for lengst. Gi Bergen kommune økonomiske midler. Sanksjonene må rettes til de ansvarlige på Løvebakken.

På toppen av det hele har kommunen heller ikke driftsmidler til å drive de offentlige bygningene. Noe av det vi merker er stengte svømmehaller, de samme svømmehaller som heller ikke blir vedlikeholdt.

Tiden er ikke inne for unnskyldninger, tiden er inne for handling.

Rune Birger Nilsen, leder bydels-FAU Laksevåg