Av Frode Hervik,Venstres ungdomskandidat i Hordaland

Arbeidsinnvandring vil gjøre det mulig å bruke mer penger på blant annet utdanning og helse uten at det blir fare for renteoppgang. Venstre vil bekjempe den offentlige fattigdommen ved å åpne opp for omfattende arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området.

Hovedproblemet i norsk økonomi er at kapasitetsgrensen er sprengt. Norge mangler rett og slett arbeidskraft innenfor en rekke sektorer. Dette medfører en «opphetet» økonomi med i utgangspunktet stor fare for ukontrollert prisstigning (inflasjon). Imidlertid er den sentralbankstyrte renten et redskap for å holde inflasjonen innenfor den vedtatte målsetningen, og dermed blir faren snarere renteoppgang enn inflasjon. For å hindre dette føres en stram økonomisk politikk, noe som dessverre er nødvendig med dagens innvandringsstopp.

Resultatet er en vanvittig offentlig fattigdom. De fleste kommunene og nesten samtlige fylkeskommuner har altfor lite penger til å gi innbyggerne en skikkelig skole og et godt helsetilbud. Ap og Frp har skylden for dette. Det er nemlig disse partiene som blokkerer mot arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området. Ap er mot arbeidsinnvandring fordi de mener det vil undergrave faglige rettigheter, mens Frp er mot fordi de rett og slett misliker innvandring.

Venstre vil derimot sikre velferd og verdiskaping ved å åpne opp for 10.000 arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området årlig.

Dersom vesentlig mer av oljepengene blir brukt i det offentlige nå med dagens innvandringsstopp, slik Frp og SV vil, så blir resultatet inflasjon/renteoppgang og redusert verdiskaping. Det siste fordi arbeidskraft vil bli flyttet fra privat til offentlig sektor.

Resultatet av disse partienes ønskede offentlige kjøpefest vil til slutt bli børskrakk og høy arbeidsledighet. Det er jammen bra at verken SV eller Frp noen sinne vil komme til å styre den økonomiske politikken i dette landet. Ap vil også flytte ressurser fra privat til offentlig sektor, men med andre metoder. Det norske Arbeiderparti ønsket nemlig å slakte reiselivsnæringen med moms, for så å bruke arbeidskraften i omsorgssektoren. Heldigvis var Venstre til stede i budsjettforhandlingene, slik at dette vanvittige forslaget ble skrinlagt og reiselivsnæringen ble reddet.

Venstre vil bekjempe den offentlige fattigdommen ved å åpne opp for arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området, slik at kapasitetsgrensen flyttes og mer penger kan brukes uten at det skader norsk økonomi.

Resultatet blir en bedre skole, bedre helsetilbud og mindre skatt.