Han er leder for forebyggende avsnitt ved Bergen politidistrikt. Bare den siste måneden har han registrert åtte tilfeller der tenåringer er tatt for å ha «fikset» på legitimasjonen. De aller fleste er unge jenter.

— De gjør det for å komme seg inn på utestedene, og tror at det er en bagatellmessig sak. Men det er det altså ikke. Det kommer under straffebestemmelsen for dokumentfalsk, og kan få store konsekvenser for dem som blir tatt.

Jobb, utdanning og adopsjon

Dokumentfalsket vil komme frem på såkalt uttømmende politiattest - noe som kreves av søkerne til jobb eller utdanning i politiet, fengselsvesenet, Luftfartsverket, vaktselskap, FN-styrkene, Heimevernet og Kriminalomsorg i Frihet.

Dokumentfalsk er en forbrytelse, ikke en forseelse, og vil derfor ikke bli slettet fra registrene.

Uttømmende politiattest trenges også ved søknad om statsborgerskap, og ved adopsjon.

Sosialkurator Mette Kerr i Adopsjonsforum bekrefter at noen adopsjonsland vil være helt stengt for søkere som har et rulleblad:

— De fleste ungdomssynder forsvinner jo fra rullebladene etter en tid, men alt som blir stående kan skape store problemer i en adopsjonsprosess. Russland er et av landene som krever plettfri vandel fra dem som skal få lov å adoptere, sier Mette Kerr til Bergens Tidende.

Stopper mindreårige hver helg

I hele år er om lag 30 ungdommer tatt for bruk av falske id-kort. Politiet er bekymret, fordi de mener å ha sett en klar økning i slike saker den siste tiden.

— Vi synes det er grunn til å gi ungdommene en advarsel. Det er synd at det som for tenåringene fortoner seg som en bagatell, skal forfølge dem hele livet. Og vi er fullt klar over at det bare er et fåtall av sakene som havner hos oss, sier politiavdelingssjef Per Stiegler.

Utestedene med 18 års aldersgrense har en jevn pågang av mindreårige som prøver å lure seg inn:

— Men falsk legitimasjon er ikke den vanligste metoden. De fleste låner ID-kortene til eldre søsken eller andre bekjente. På en vanlig lørdagskveld drar vi inn 10-20 id-kort, fra mindreårige som gir seg ut for å være en annen og eldre enn de egentlig er, sier daglig leder på Ditlef/Exodus, Endre Søraas.

På Ditlef/Exodus blir alle forfalskede ID-kort levert politiet, mens andre beslaglagte kort bare blir sendt tilbake til bankene. På Trøkkeriet blir alle inndratte ID.kort levert politiet, opplyser en av de ansvarlige for sikkerheten på utestedet, Tony Fenstad.

FÅR DÅRLIG TILBUD: - Hvis ungdom under 18 år hadde hatt et bedre tilbud på fredags- og lørdagskveldene, ville ikke så mange brukt falsk legitimasjon, tror 16-årige Miriam Borge Nilsen.
FOTO: KNUT SRAND