Etter det NTB får opplyst begynner allmannamøtet klokken 13 og det er innkalt til pressekonferanse umiddelbart etter at dette møtet er slutt.

Ifølge Haugesunds Avis er det fare for at Odda Smelteverk nok en gang må redusere staben. Det økonomiske resultatet de siste månedene har ikke vært så godt som bedriften og de amerikanske eierne hadde håpet på.