I bunn ligger en skremmende mangel på respekt for hvilke lidelser en slik sykdom kan påføre pasientene og de nære omgivelser.

Når dertil Jespersen benytter anledningen i samme avis til å betegne Bondevik som «En sleip politiker på sitt aller verste», tilkjennegir han dernest at han heller ikke forstår den milde refs han har fått av Kåre Valebrokk. Når personen Jespersen uttrykker seg slik, avslører han seg selv.

Dessverre er det ikke første gang det begås tilsvarende overtramp i «Torsdagsklubben» — kfr. temaet slanking og amputasjonen av Arve Opsahls ben.

Det ligger nær å forstå Jespersen slik at hvis et program kan karakteriseres som satire er det ikke grenser for hvilket innhold programmet kan ha. Det forklarer i tilfelle også hans mangel på forståelse for den kritikk han har fått. Vi har etter hvert fått et stadig mer såkalt «åpent samfunn» med grafsing i folks privatliv. Det er imidlertid å håpe at det fortsatt kan være allment akseptert at det ikke skal harseleres med sykdom og ulykker som har medført psykiske og/eller fysiske lidelser.

La det til slutt være sagt: Dersom Jespersen vil harselere med politikeren Bondeviks oppfatninger, er han hjertelig velkommen. Men har han intellektuell kapasitet til det?

Ole Johan Giertsen