Men i statsministerens tale er det også et skarpt angrep på presse og media spesielt, og disse får skylden (langt på vei) for den tragisk hendelsen (Tønne) som skjedde like før jul.

Her er statsministeren på linje med andre maktfolk i samfunnet som har brukt de siste dagene av år 2002 til å gå til angrep på mediene.

Statsministeren sa det slik: «I dag henges mennesker ut, lenge før eventuell rettssak eller dom foreligger ...»

Budskapet er følgende: Vær forsiktig med å skrive negative artikler om oss, og vent i hvert fall med det til vi er dømt av norsk rett.

Maktmennesker ønsker seg mindre pågående og undersøkende journalistikk, slik at de kan drive på med sitt uten fare for negative oppslag.

Dette uttaler de ikke direkte, men det er dette som er det underliggende budskap. En annen og like korrekt tolkning kan være følgende: Kritisk søkelys er bra, men vi vil selv bestemme hva som er korrekt kritisk søkelys og hva som er en riktig vinkling av en sak.

Faktum er at de fleste saker der maktmennesker blir dømt, begynner med oppslag og omtale av saken i mediene. Dette har ofte ført til etterforskning med påfølgende tiltale.

Men hvilket samfunn ville vi fått dersom maktmennesker skulle få drevet igjennom sine tanker om den «frie presse»?

Ville Tønne-saken i det hele tatt kommet opp? Kunne vi avslørt korrupsjon i samfunnet vårt? Hvordan ville søkelyset på lederlønninger og fallskjermer ha vært? Hva med «vennetjenester» som politikere driver med, hvordan skulle man behandle det? Ville Røkke sine forbindelser til det politiske miljø (som slett ikke er uproblematisk) blitt synliggjort?

Det er på tide at vi andre som ikke er en del av journaliststanden forsvarer den frie presse. Vi er helt avhengig av media, ganske enkelt for det er de som driver skjulte nettverk og uhederlige handlinger frem i dagslys. Og som kjent så sprekker trollet når solen skinner på han, heldigvis!

Det er ikke mediene sin skyld på noen som helst måte, at korrekt omtale av en enkelt sak fikk et tragisk utfall.

Vi trenger en enda mer pågående og undersøkende journalistikk i dette landet. Spesielt bør maktfolk gås nærmere etter i sømmene. La det bli folkets nyttårsønske!