1848 meter over havet i Loen i Indre Nordfjord ligger den sirkelformede steinhytten Skålatårnet. Tårnet har om lag 450 overnattinger i året. I vinter blåste taket av hytten. Bergen Turlag, som eier tårnet, ga byggmestrene Bjørn Vike og Odd Eliassen i oppdrag å sette på nytt tak.

I alt har fem håndverkere vært i arbeid to ukers tid med å få nytt tak på plass. Alle de fem er aktive fjellklatrere. Til denne jobben kan det komme godt med. Tårnet ligger svært værhardt til og arbeidet har til dels vært utført under tilnærmet snøstorm, sier Bjørn Vike til Bergens Tidende.

Men, legger han til, det har også vært dager med strålende solskinn da arbeidskarene har jobbet ekstra lenge for å utnytte godværet.

Innkvarteringsforholdene for bygningsfolkene har ikke vært de mest luksuriøse. To av dem har brukt utedoen til overnattingssted.

Den eldste håndverkeren som har deltatt er 77 år gammel.

Skålatårnet går også under navnet Kloumanstårnet. Det ble bygget av distriktslege Hans Klouman i 1891. Hans enke ga det i gave til folket i Loen, som igjen ga det videre til Turlaget.

Ennå gjenstår det arbeid i 1 ½ uke før Skålatårnet kan ta imot overnattingsgjester. Arbeidet vil komme på i overkant av en halv million kroner.