Den gang bygget ble satt opp måtte flere praktbygg fra byggeboomen på slutten av 1800-tallet vike. Området rundt dagens studentsenter består av fantastisk flotte bygg fra denne perioden. Universitetet i Bergen eier selv flere av disse eiendommene, selv om man har solgt seg ut av de fleste bolighusene. Dette er i tråd med kommunens reguleringsplan. I kraft av sin beliggenhet og bygningsmasse må dette betegnes som Bergen bys flotteste boligområde. Det burde vært byens utstillingsvindu.

Midt i dette området ligger Studentsentret som både i sin funksjon og byggestil er totalt malplassert. Bygget, som var oppsatt i en kulturelt bevisstløs tidsepoke hva byggestil angår, forsøpler hele området. Når bygget nå skal rives må vi ikke repetere feilen fra 60-tallet. Universitetet i Bergen har sendt inn byggemelding på et nytt bygg som ikke skiller seg nevneverdig ut fra dagens bygg, men vil bli høyere og mer ruvende. Det nye bygget vil bli like malplassert som eksisterende.

Dette er en så viktig sak for Bergen by at politikerne burde ta standpunkt. Universitetet i Bergen burde bli pålagt å se på alternativ plassering for studentsenter og selge tomteområdet i Parkveien. Her burde utbyggere slippe til som kunne bygge boliger i samme stil som eksisterende bygningsmasse og gjenreise området som et utstillingsvindu.

SVEIN OVE BJØRNESTAD