Her får alle de rundt 300 som årlig bosettes i Bergen et tilbud.

De har vanlig arbeidsuke og ferie, får 9000 kroner i måneden i lønn, og trekkes i lønn om de ikke møter.

— Det handler om verdighet og likestilling. Lønn er bedre enn sosialhjelp. Og mens sosialhjelp ble samordnet i familien, får både kvinner og menn sin lønn i dette opplegget. Det spesielle er at alle får tilbud om tolk, slik at de kan komme i gang straks, sier leder i MOKS, Hildegunn Grimstad. Hun forteller at tilbudet blir gitt i opp til to år, og at man legger vekt på norsk språk, samfunnsfag, historie og praktiske gjøremål.

MOKS ble etablert i desember 2000 og har 65 ansatte, 19 av dem er tolker, og hele 45 prosent har ikke norsk bakgrunn. Rundt 120 tolker jobber på timebasis.

— Målet er å få folk ut i utdanning og arbeid. Vi møter flyktningene med respekt, men vi skal også våge å sette ting på dagsordenen. Vi snakker om tema som drapet på Fadime og omskjæring, sier Grimstad.

Turen til Telavåg var obligatorisk med 30 kroner i egenandel, fordi det er vanlig ved skoleekskursjoner i Norge.