HEIDI SCHJETNE

— Dette skal bli bønnenes hus og et Guds tempel, sa den østerrikske abbeden, Bernhard Backovsky, fra Klosterneuburg i Wien. Sammen med dom Alois Brodersen og dom Clemens Suarez Galban foretok han den offisielle innvielsen av det nye klosteret.

Lever ikke isolert

Vi snakker om det første augustinske klosterfellesskapet i Skandinavia siden før reformasjonen. Det var i fjor at den store bygården i Parkveien, tidligere eid og drevet av nonner, ble innkjøpt av Augustinerkorherrene i Østerrike.

På det tidspunktet var både dom Alois Brodersen og dom Clemens Suarez Galban aktive i det østerrikske klosterfellesskapet Klosterneuburg. De bestemte seg for å reise til Bergen.

Sist søndag ble Alois Brodersen innsatt som St. Paul menighets nye sokneprest, etter et verdig farvel med soknepresten Michel Beckers i forrige uke. Dom Clemens Suarez Galban ble innsatt som kapellan i menigheten.

De to skal drive klosteret på Nygårdshøyden. Men Augustinerkorherrene, som de representerer, lever ikke noe tradisjonelt munkeliv, isolert i klostre. De velger derimot å ta aktiv del i arbeid utenfor.

— Arbeidet vårt vil foregå ute i soknet. Det vil bestå av sjelesorgarbeid, feiring av messer, meddeling av sakramenter som dåp og ekteskap - og simpelthen være der for menigheten, sier Alois Brodersen.

Ordenshus i dag

Men kloster kan de egentlig ikke kalle det ennå. Til det er kun to beboende for lite. Men aktivitetene blir de samme.

— Vi må være minst tre til fire prester før vi kan kalle det et kloster. I dag er det et ordenshus. Men vi skal prøve å føre et klosterliv på vanlig måte, med felles bønner og felles bord. Spise minst to måltider sammen om dagen, forteller Alois Brodersen.

Alois Brodersen er opptatt av å skape et klosterfellesskap med åpen dør i Parkveien. Det skal være anledning for folk utenfra å delta i bønnestunder i klosteret.

— Blant annet St. Paul menighet vil ha kontakt med klosteret vårt, sier Brodersen, som håper han vil klare alle oppgavene.

KLOSTER INNVIET: Abbed Bernhard Backovsky fra stift Klosterneuburg i Østerrike sto for den offisielle innvielsesseremonien av Augustinerkorherrenes nye kloster i Bergen. Dom Alois Brodersen (tv.) og Clemens Suarez Galban, henholdsvis ny sokneprest og kapellan i St. Paul menighet, skal drive klosteret. <br/>Foto: VEGARD VALDE