Dermed fatter også ledelsen ved sykehuset nytt håp om å få dekket de 8 millionene sykehuset trenger for å unngå dramatiske kutt av driften. Håper Styret utsatte derfor sitt styremøte i går i håp om at fylkesutvalget vil gi signaler som vil løse den akutte krisen.Ledelsen ved sykehuset har varslet at ortopedisk avdeling, deler av de kirurgiske avdelingen og intensivavdelingen må legges ned om ikke sykehuset får tilført 8 millioner for å dekke årets underskudd.Flere har engasjert seg for sykehuset. Byrådsleder i Bergen, Anne-Grete Strøm-Erichsen har blant annet skrevet brev på vegne av Bergen kommune. Også Fremskrittspartiet har bedt om at saken blir tatt opp på nytt. «Kamp for de eldre» Det er «Kamp for de eldre» med Helga Sellevold i spissen som nå har gått tungt inn i saken for å drive lobbyvirksomhet overfor fylkespolitikerne.— Det går ikke an å legge ned tre velfungerende avdelinger ved et sykehus som er lokalsykehus for Bergen og Hordaland. Hvor skal egentlig pasienter legges når de blir syke? De kan ikke legges i skogen, sier en opprørt Helga Sellevold. Fylkespolitikerne er nødt til å redde sykehuset midlertidig.Hun har de siste dagene vært i kontakt med de fleste av fylkesutvalgets representanter. Møtt forståelse - Jeg har møtt stor forståelse og forventer at politikerne finner en løsning, sier hun. Fylkesordfører Gisle Handeland sier til Bergens Tidende at han forstår sykehusets vanskelige økonomiske situasjon. Men han kan ikke love «friske penger» utover de fire millionene som fylkestinget tidligere denne måneden har bevilget.