— Tenk å få jobbe med friluftsliv. Det er jo hobbyen min også. Ikke mange får en sånn sjanse! Den flunkende nye fjellforvalteren er ingen nybegynner i Kamveiens svinger opp mot Fløyen. Han har vært en flittig byfjellsbruker helt siden han måtte sitte på farens skuldre.

Dessuten hadde han friluftsliv som valgfag på de fleste skoler han gikk på, både på Nygård og i Fyllingsdalen. Speider har han også vært, riktignok sjøspeider, men alltid like beredt av den grunn.

Fra universitetet har han faglig ballast som cand.mag. med lokal og regional planlegging som studieretning samt mellomfag i naturgeografi. Det måtte jo bli noe med fjelluft av sånt. Et byråkratisk bakteppe som plan- og miljøkonsulent i Austrheim kommune fra 1998 var heller neppe noe minus for søknaden som kom ut med førstegevinst.

Kjapp prøvetur

— Omtrent her kommer bommen som skal regulere bilkjøringen til Fløyen, peker Brandsdal i det vi karrer oss oppover fra Skansemyren.

Vi har tatt den nesten nyansatte forvalteren med på en kjapp prøvetur i de nedre byfjellsregioner, for å teste turferdighetene hans. Og for å få ham litt på gli om hva som står på dagsorden på forvalterkontoret på Rådstuplass.

For skøyteisen i Kamveien kan få selv den mest rutinerte byråkrat til å «gå på ræv» her.

Men den nye forvalteren lar seg ikke slå beina under i oppoverbakke.

— Løsningen for bommen vurderes, og saken skal legges frem for byrådsavdelingen når den er klar, får vi vite.

— Ok. Ok.

Like hellig som Brann

Det var 15. oktober i fjor at Jan Robert Brandsdal debuterte i jobben som byfjellsforvalter - den første i sitt slag mellom de syv fjell.

Nå er han noenlunde varm under fleezejakken.

— Tittelen tynger nok litt. Her i Bergen er jo byfjellene like hellige som Brann, sammenlikner han muntert, mens vi sklir oppover mot Knatten og utsikten.

Derfor er det nyttig for ham å få fortalt bergenserne at en viktig side ved jobben er å koordinere det andre planlegger eller gjør. Først og fremst andre kommunale etater, men også organisasjoner som Bergens Skog- og Træplantningsselskap og Bergen Turlag.

— Og lytte til ønskene deres, legger han til.

I løpet av sine første måneder i jobben har han ganske bevisst brukt en god del tid på å bli kjent med sine samarbeidspartnere.

— Jeg har vært en runde til de fleste, men noen gjenstår, forteller han og nevner i fleng kommunens planavdeling, idrettsavdeling, vann og avløp, vannverket, Fløibanen, Fløien Folkerestaurant, Fylkesmannen og Bergen Turlag. En mysetur i terrenget med skogmester Axel Ingvaldsen har han også vært.

Byfjellene på nettet

— Mitt klare inntrykk etter denne runden er at alle er positive og ser nytten av å få en slags sentral i meg, oppsummerer han.

Blant de første oppgaver han vil prioritere er arbeidet med å få på luften en nettside for byfjellene. www-info, der bergenserne raskt skal kunne finne det de trenger vite om; fiske og bading, for eksempel.

— Og selvfølgelig aktuelt om vær og føreforhold, dessuten rapporter og kommunale vedtak, supplerer Brandsdal. Han må være en handlingens mann, for nettsiden har han tenkt å få på luften allerede i februar.

— Det blir nok en noe sped begynnelse, men siden skal få mer stoff på seg etter hvert, sier han.

Inviterer til innspill

Brandsdal skal hente innspill og inspirasjon i det nyetablerte byfjellsrådet. Der skal han også lufte sine egne tanker og forslag.

— Byfjellsrådet skal være et forum for informasjonsutveksling. Der er relevante aktører med, og andre kan trekkes inn ved behov.

Av innspill forvalteren har fått så langt er blant annet et ønske om omlegging av stien ved nordsiden av Storevatnet, der man i dag må ta seg opp fjellsiden i tau.

Veien fra Rundemanen til Tarlebø er også på utbedringsblokken. Likeså strekningen mellom Montana og Sædal (Bjørnseths løype), og tilrettelegging av Blåmansveien både til vinter- og sommerbruk. Dessuten hovedruten over Vidden. Og mye mer.

Byfjellsforvalteren er også opptatt av en viss standardisering ved bygging av nye klopper og broer, slik at ting ser både skikkelig og planlagt ut.

— Fysiske tiltak og kartlegging må skje parallelt. Men det er viktig at det skjer ting i terrenget, slik at turgåere kan se hva fjellforvaltningens budsjett blir brukt til, runder han av.

Forvalteren på de syv fjell.

PÅ PLASS: Her er han, Bergens første byfjellsforvalter – bergenseren Jan Robert Brandsdal, med utsikten fra Knatten i ryggen.
FOTO: HELGE SUNDE