Av Tor Aase Johannessen, Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole, og Erlend Skagseth, Forinnova

Ikke minst gjelder dette unge mennesker, som f.eks. studenter. Vi er helt enige med Haaland når han tar til orde for opprettelse av et Entreprenørakademi i Bergen. Dessverre synes løsningen på problemer i Norge ofte å være at man kopierer svenske institusjoner eller utdannelsesopplegg.

Bergen har en klynge av institusjoner som på mange måter er komplementære til hverandre. Vi har f.eks. Bergen Ingeniørhøgskole som utdanner høyt kvalifiserte ingeniører. Vi har Norges Handelshøyskole, som er landets ledende innen økonomisk-administrativ utdanning, og vi har ikke minst Universitetet i Bergen med sine mange spennende utdanningstilbud innen det matematisk-naturvitenskapelige fagfelt. For å være en katalysator for kommersialisering av forskningsresultater fra forskningen som skjer ved UiB og Havforsiningsinstituttet, opprettet man i 1999 et eget selskap — FORINNOVA. Forinnova har startet 15 selskaper og har utviklet 120 prosjekter siden starten. Videre har UiB sammen med næringslivet i byen - som det eneste universitetet i Norge oppkapitalisert et investeringsselskap, Sarsia, med 100 millioner kroner. Innen Life Sciences er Sarsia/Forinnova allerede det største investerings- og prosjektutviklingsmiljøet i Norge.

På et møte i Bergen rådhus tidligere i år i regi av bl.a. Hermund Haaland, pekte vi begge på at vi er enige i behovet for mer innovasjon og kreativitet både i landet generelt og her i byen spesielt. Imidlertid ble det for to år siden etablert et samarbeid mellom Forinnova og NHH, der studenter i siviløkonomstudiets siste år har fått tilbud om kurs i entreprenørskap, der fokus primært er på kommersialisering. Erfaringene av dette samarbeidet må sies å være svært gode sett fra begge sider. Et viktig poeng her er at studentene, som i tillegg til teoriundervisning også jobber i grupper med hver sin entreprenørbedrift, består av norske og utenlandske studenter, ikke minst studenter fra NHHs europeiske samarbeidspartnere - de såkalte CEMS-høyskolene (CEMS står for Community of European Management Schools, der NHH er eneste norske medlem). Studentene får jobbe med «levende» bedrifter som har nådd forskjellige stadier i utviklingsprosessen, fra å ha produkter på idéstadiet, til bedrifter som har et ferdig produkt, og ikke bare bedrifter som eksisterer som cases.

For ytterligere å fremme nytenkning og innovasjon, ble Gründerskolen (GS) i vår revitalisert her i Bergen. Studenter fra de tre nevnte utdanningsinstitusjonene gjennomgår her en totrinns utdanning som totalt gir ti vekttall. Første delen av GS består av et teorikurs på ca. tre måneders varighet, og deretter har de muligheten til å tilbringe tre måneder i en entreprenørbedrift i utlandet. De siste årene er det særlig Silicon Valley-området, Boston og Singapore som har vært aktuelle mål for denne delen av Gründerskolen. I betraktning av sen oppstart i år, var antall studenter som deltok tilfredsstillende, og neste år tar man sikte på en fordobling av antallet. Gründerskolen tilbys flere steder i landet, og undervisningsopplegget er til dels standardisert, slik at innholdet skal være noenlunde likt.

Vi mener at dette samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen vil kunne utgjøre en ideell plattform for opprettelsen av det Entreprenørakademi Haaland foreslår. Vi vil derfor invitere både Bergen kommune og Hordaland fylke til å ta del i vårt arbeid for å utvikle et tilbud til vordende entreprenører og nyskapere.