INGVILD TENNFJORD

Påtalemyndigheten fikk fullt gjennomslag for sine påstander i Bergen tingrett. De tre nynazistene ble ikke trodd, og de er funnet skyldig på nesten alle punkter i den lange tiltalen.

— Jeg er glad de fornærmede er blitt trodd og at vi har lykkes med bevisførsel i retten. Men jeg synes nok at straffene er noe milde, sier aktor Trond Eide. Han nedla påstand om ni måneders fengsel for den av de tiltalte som har vært involvert i tre tilfeller av vold, drapstrusler og våpenoppbevaring. I retten fikk denne personen seks måneder. De to andre fikk henholdsvis fem måneder og 120 dager. Det synes Eide er for lite.

— Vi er helt uenig og vurderer å anke dommen, både når det gjelder skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier forsvarer Thor Bakke-Wiig.

Tror de fornærmede

Listen over lovbrudd de tre nynazistene var tiltalt for var lang. Vold under særdeles skjerpende omstendigheter, trusler, våpenoppbevaring og verbal forulempning av politifolk og sivile. Dommen ble offentliggjort i går og er klar i sin konklusjon: De tiltalte har handlet forsettlig. Gjennom de fleste tiltalepunktene slår Bergen tingrett fast at det er de tiltalte som har drevet frem konfliktene.

Retten fester lit til vitneforklaringene fra de fornærmede, som beskrives som samstemte, nøkterne og troverdige. De tiltalte sin versjon blir ikke trodd. I dommen står det:

«Etter rettens vurdering foreligger det ikke rimelig tvil som kan komme de tiltalte til gode. Retten finner det bevist at alle de tre har handlet forsettlig.»

«Pøbelstreker»

I hovedforhandlingene har det vært et spørsmål om hvorvidt de tre er nynazister eller ikke. En av de tiltalte benekter det, selv om politiet knytter dem alle til et voldelig høyreekstremistisk miljø. I dommen står det:

«Rettens oppfatning etter hovedforhandlingene er at det kan virke som de tiltalte er mer opptatt av pøbelstreker, bråk/uorden og vold enn av ideologiske spørsmål. De tiltalte er etter rettens oppfatning kun voldelige personer som liker oppmerksomhet. »

Våpnene som politiet har funnet inndras til fordel for statskassen og hver av de tiltalte må betale 3000 kroner i saksomkostninger.