Av Arne Sortevik,1. kandidat stortingsvalget 2001 – Hordaland Frp

Igjen viser undersøkelsen at mer enn 50 prosent av de spurte stemmer RV, SV eller Ap og at ingen oppgir at de stemmer Frp.

Undersøkelsen har denne gangen også spurt om politisk sympati påvirker det daglige arbeidet som journalist; her svarer også mer enn 50 prosent at ja, det gjør det! Dette er ingen overraskelse for Frp. I partiets snart 30-årige historie har Frp hatt mediene som en formidabel politisk motstander i tillegg til de øvrige politiske partiene.

Like fullt er det skuffende at nyhetsformidlerne legger for dagen en såpass uprofesjonell holdning til eget yrke. Det er både viktig og nyttig at denne undersøkelsen kommer i valgåret 2001. Det er både viktig og nyttig at velgerne nå merker seg at medienes formidling av den politiske virkelighet i Norge er en formidling med politisk filter!

Nettopp i år 2001 – der media gjennom vinteren har hatt Frp som sin fremste politiske hoggestabbe – er det viktig å minne velgerne om at media faktisk har en egen agenda.

Med bakgrunn i undersøkelsen er det åpenbart dekning for å si at media har et sterkt ønske om at Frp ikke skal få innflytelse i norsk politikk.

Med bakgrunn i undersøkelsen er det åpenbart behov for minne velgerne om at de selv må filtrere politisk informasjon.

Det er grunn til å minne om at Frps politikere finnes i stort antall og på alle tre forvaltningsnivåer.

Det som går igjen er at politiske initiativ fra Frp nedprioriteres.

Det som går igjen er at forslag fra Frp vurderes som mindre interessant.

Det som går igjen er at forslag fra Frp som blir vedtatt – og det skjer faktisk(!) – gjerne «glemmes» eller at forslagsstillende parti «glemmes» når saken formidles videre.

Heldigvis tyder Frps oppslutning gjennom valg i mange år at velgerne ikke er så lett å lure! Signalene gjennom den senere tids meningsmålinger tyder også på at effekten av vinterens mediekampanje mot Frp nå avtar.

Velgerne klarer nok igjen å sortere ut det meste frem mot valget. Men i de politiske redaksjonene har man fått en stor utfordring! I denne valgkampen bør de faktisk gi ekstra oppmerksomhet til Frp og Frps kandidater. Ikke på sladder og rykter; men på politiske innspill, meninger og forslag.