Han har tråkket mange på tærne. Og en kan lite forstå hans påstand om mange venner i området, for det er ikke mye positivt han har å si om de mange fra det tidligere Jugoslavia i sine beskrivelser.

Men denne gangen er kritikken som fremføres av Karsten Vikhus litt på siden, etter mitt syn. For Per Nyholm refererer her det meste av det som sies fra nyhetskilder som B92, Blic, Tanjug osv. av serbiske kilder, og hundrevis av andre medier en lett har tilgang til på nettet. Der er bl.a. medlemmer av den sentrale krets rundt Milosevic ofte referert, og mye av det som fremkommer er nettopp uttalelser fra dem som var til stede under arrestasjonen.

At mange av dem var «litt ustabile» og heller ikke vant til å møte en stadig mer pågående medieverden, er så sin sak, men mye blir etter hvert bekreftet av myndighetene, etter hvert som det utferdiges tiltaler og nye saker dukker opp ved ransakelser og etterforskning.

Når det gjelder hva Milosevic' venner mener, så har media generelt presentert deres syn. Men her er så lite nytt i argumentasjonen at det har begrenset nyhetsverdi, og kretsene rund ham er på vikende front. Når det onsdag ettermiddag bare møter opp ca. 300 for å demonstrere for ham, en mann som kunne utkommandere folkemengder på bortimot millionen, så har det vel ikke så stor nyhetsinteresse hva de mener lenger?

Jeg velger heller mellom 40–50 web-kilder hvis jeg vil ha et bredt spekter av fakta og påstander når jeg skal danne meg et bilde av «sannhetene» i det tidligere Jugoslavia, for de er mange!

JAN BLAHA,BERGEN