For noen uker siden moret jeg meg med å føre statistikk over nyhetsinnslagene i TV 2s 18.30-nyheter. Nyheter må da være rapporter fra virkeligheten? På fem dager hadde man 45 innslag. Av disse var 34 fra Norge og 11 fra resten av verden. Prosentandelen norske nyheter som omhandlet død, ulykker og kriminalitet var 70,6 prosent. Av utenlandsnyhetene omhandlet 100 prosent død, ulykker og kriminalitet! Blant kontinenter/land hvor det under 5 dager (ifølge TV 2) ikke skjedde noen verdens ting kan nevnes: Sovjet og hele Europa unntatt tre land, Latin-Amerika, Australia, India, Canada, Japan etc.

Med små variasjoner går denne fokuseringen på død, ulykker og kriminalitet igjen i samtlige norske nyhetssendinger på fjernsyn. Er det dette som er virkeligheten?

Odéen tar opp emnet «Tenk positivt». Fra idretten, kunsten, arbeidslivet og samlivet vet vi at dersom de negative tankene får styre, så blir det dårlige prestasjoner. Første skritt på veien mot en mer positiv tilværelse må da være: Se aldri på norske tv-nyheter. Les heller en bok.

KIM IRGENS CASÉN, BERGEN