Fra før har vi en «ørken» på 16.000 kvadratmeter i form av parkeringsanlegget i nabolaget. Tenker man i dimensjoner, kan man si for eksempel at en fotballstadion med tilhørende arealer ville kreve omtrent samme areal.

For noen tiår siden ble Realfagbygget presset inn i et område hvor det kom fullstendig ut av dimensjonene i strøket. Mange beklager ennå planleggingen. Noe liknende bør absolutt ikke gjenta seg. Og vi må håpe på at politikere og planleggere i tilstrekkelig grad betrakter området fra f.eks. Kamveien, et stykke opp mot Fløyen. Da behøver man i alle fall ikke å bli lurt av fine perspektivtegninger.

I stedet for å forhaste seg med en plan innen seks måneder, som sivilingeniør Gert Atle Gundersen foreslår, burde kommunen snarest vurdere om den har kapasitet til selv, eller i samarbeid med eksterne planleggere, å utrede og legge frem en totalplan, eller eventuelt å arrangere en arkitektkonkurranse.

For et så sentralt beliggende område mot Store Lungegårdsvannet må det også tas hensyn til fremtidige lett tilgjengelige friområder for bymennesker, hvorav mange vil søke rekreasjon. Ikke minst gjelder dette barnefamilier. For det er tross alt et mindretall som disponerer hager eller hytter.

Politikere snakker pent om «en levende by». Men de lar seg stadig overtale av pengesterke grupper som lett får et ja. Og da blir Bergen deretter.

TORD KJÆRNER-SEMB, BERGEN