Parken fremstår i dag som en offentlig søppelfylling med brukte sprøyter, knuste flasker og ulike innpakningsemballasjer slengt utover plener etc.

For ca. 14 dager siden arrangerte man et åpent møte ved Møhlenpris skole der ovennevnte problem var satt på dagsordenen.

Det ble i dette møtet gitt klare løfter om at man på kommunalt plan skulle iverksette tiltak for å gjøre parken i en slik stand at alle som ønsket det skulle kunne bruke dette unike tilbudet.

Syv dager etter ovennevnte møte, var det fremdeles ikke gjort noe med nevnte problem fra kommunens side.

En liten gruppe naboer tok da og arrangerte en privat rydderunde som i løpet av en liten time innbrakte 450 sprøyter samt en del annet brukerutstyr.

Til tross lovnader om handling, ser vi som daglig ferdes gjennom parken at situasjonen med tilgrising fortsatt er på sitt vante nivå og at problemet med brukte sprøyter nå begynner å komme tilbake.

Når vi velger inn politikere til å forvalte Bergens felles verdier, må man kunne forvente noe bedre enn hva som er vist i denne saken.

Kan de ansvarlige ved Bergen kommune og Bergenhus bydelsadministrasjon være bekjent av en slik situasjon?

Når skal man ta ansvar for at offentlige områder, som denne parken er, blir holdt ryddig på et akseptabelt nivå?