Bystyret vedtok i går å inngå en ti årig avtale med Gaia om årlige tilskudd til trolleybussdrift på drøye fem millioner kroner.

— Jeg er svært glad for at bystyret går inn for en langsiktig avtale. Uten en slik avtale kunne ikke vi tatt sjansen på å investere i nye trolleybusser på grunn av den høye prisen på slike bus-ser, sier administrerende direktør i Gaia, Arne Buanes.

Jobbet i to år

I over to år har Gaia jobbet for å få til en avtale med kommunen. Situasjonen for trolleybuss-driften har vært kritisk, og de siste årene har flere trolleybusser blitt vraket.

Hordaland fylkeskommune har ikke villet dekke merkostnadene med trolleybussdrift. Derfor sto og fallt trolleybussenes skjebne med viljen til bystyret.

— Vi går inn for å gi driftsstøtte fordi dette er miljømessig gunstig og fordi fylkeskommunen ikke er villig til å ta ansvar for trolleybussene, sa Arbeiderpartiets gruppeleder, Terje Ohnstad.

Frp imot

Bare Frp og Pensjonistpartiet gikk mot å inngå en langsiktig avtale med Gaia. Frp ville heller bruke pengene til å bedre inneklimaet i skolebygg. Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet ville i avtalen ta forbe-hold om eventuelle endringer i kontraktsforholdene til ruteselskapene.

Det fikk RV og SVs represetanter i bystyret til å frykte for at Gaia ville reservere seg mot å inngå en avtale. Men administrerende direktør Arne Buanes beroliger bystyret.

— Selv om det om noen år skulle innføres anbud i kollektivtrafikken, regner jeg med at de po-litisk ansvarlige vil stille som krav at linjen mellom Engen og Nattland skal drives med trol-leybusser. Da har ikke vi noe å frykte.