— Jeg forstår ikke dette, sier Tatiana oppgitt. Den språkutdannede hviterussiske kvinnen har arbeidet i et av utsalgene til Audhild Vikens Vevstove AS i Bergen. Hun har høyere utdanning i engelsk og fransk, snakker flytende norsk og er russiskspråklig. Alt hva arbeidsgiveren ønsker seg, men ikke kan finne i Aetats liste over norske arbeidssøkere.

– Må jo være feil

— Jeg har tilbud om jobb, har høyere utdanning fra Hviterussland som er godkjent i Norge, jeg har gode karakterer i norskkurset fra Universitetet og Aetat sier de ikke finner nordmenn til jobben. Likevel sier UDI jeg må forlate landet. Det må jo være feil, sier Tatiana Davydovskaia. Hun er usikker på om det er lurt av henne å kritisere Utlendingsdirektoratet gjennom avisen. Men en ting er sikkert: Tilliten til systemet som behandler arbeidstillatelser er lik null.

— Jeg har fulgt loven og ikke forsøkt å lure noen. Jeg er kommet hit fordi jeg ønsker å arbeide og utvikle språkkompetansen min, sier hun.

Aetat sa ja

At Tatianas tolkeutdannelse og kombinasjonen av norsk-, fransk- og russiskkunnskaper gjør henne spesiell, har hun også Aetats ord for: «Aetat kan ikke fremskaffe arbeidskraft med den kompetanse som kreves for stillingen», heter det i deres uttalelse fra i sommer. De gikk inn for at søknaden om arbeidstillatelse skulle innvilges. Men i UDI hjalp ikke det. «...det følger av fast praksis at språkkunnskaper i seg selv ikke er tilstrekkelig til å anses som spesialist i henhold til forskriftens § 3 annet ledd bokstav a)», slår klageinstansen Utlendingsnemnda fast i sitt endelige avslag.

- Gjorde en god jobb

Styreformann Hallvard Viken i Audhild Vikens Vevstove AS er oppgitt over UDIs steile holdning, og har klaget dem inn for Sivilombudsmannen.

— Tatiana har gjort en veldig god jobb for oss i sommer. Vi har hatt en kraftig økning i antall russiske kunder - i juli ble tallet seksdoblet sammenliknet med året før. Salget til russerne utgjør faktisk en del tusenlapper. Det er ikke tvil om at servicen blir bedre med en russisktalende ekspeditør, sier Viken.

Men Hallvard Viken, som ble kjent med den 27 år gamle russiske kvinnen da hun var landbrukspraktikant hos hans svoger i Jølster, har ikke tenkt å gi seg. Nå håper han på Sivilombudsmannens medhold.

- Grov feil

Viken mener UDI har begått en grov saksbehandlingsfeil da de ikke ville behandle Tatianas andre søknad om arbeidstillatelse. UDI valgte å tolke søknaden som en anke på det første avslaget, og sendte den rett over til klageinstansen Utlendingsnemnda for endelig avgjørelse.

— Den nye søknaden var slett ingen anke, og har krav på fullverdig saksbehandling i UDI.

Stillingsinstruksen var en annen, og Aetat hadde et annet syn på den andre søknaden enn på den første, som de gikk inn for å avslå, sier Viken. Han ber Sivilombudsmannen straks medvirke til å hindre at Tatiana tvinges til å forlate landet på grunn av feilbehandling i UDI og Utlendingsnemnda.

Bak i køen

Kommunalminister Erna Solberg anbefaler Tatiana Davydovskaia å prøve en ny søknad når hun er tilbake i Hviterussland. For den nye regjeringen har lovet å liberalisere reglene for arbeidsinnvandring.

Men den utveien har Tatiana liten tro på: - Det er ikke lett å få utreisetillatelse fra Hviterussland. Landet er Europas siste diktatur. Samfunnet har ikke endret seg mye fra Sovjetunionens dager. Personer som blir sendt tilbake til landet fra Vesten, står ikke akkurat høyt i kurs hos dem som bestemmer i Innenriksdepartementet. Vi blir sett på som potensielle samfunnsfiender. Så jeg vil nok stå langt bak i køen hvis jeg søker om å få reise tilbake til Norge, sier Tatiana Davydovskaia.

MÅ UT: Tatiana Davydovskaia (27) fra Hviterussland må forlate jobben i Audhild Vikens Vevstove på Bryggen. Arbeidsgiveren, Aetat og statsråden mener hun bør få bli, men UDI og Utlendingsnemnda sier blankt nei.
FOTO: ØRJAN DEISZ