En rekke utbyggingsprosjekter er vedtatt og mer eller mindre i gang på skoler som har vært hardt presset de siste årene. Problemet er at nye pressområder er under oppseiling. Nattland/Sædalen er ett av stedene kommunaldirektør Harald Noss har under oppsikt. En løsning er trolig å bygge ny skole i området, og legge ned gamle Helldal skole. Ved utbygging av Råvarden vil elevene gå til Skeie skole, som bygges ut til en fullverdig to-parallell skole. I Råstølen-området er det planlagt ny skole når boligbyggingen skyter fart. Alvøen og Søreide er andre områder der prognosene melder om fulle skoler uten at det til nå er satt av penger til utbygging.Dersom politikerne lar prognoser avgjøre hvor nye skoler skal bygges, blir det neppe bygget noen ny barneskole i Sandviken, slik nærmiljøet og bydelsstyret ønsker. I Bergenhus bydel går elevtallet ned, og de to skolene Christi Krybbe og Krohnengen ligger godt an til å ta imot bydelens elever. På Krohnengen forventes elevtallet å gå ned fra dagens 405 til ca. 260 i år 2010.— Utviklingen i elevtall for disse to skolene til sammen har faktisk vært litt lavere enn det forrige prognose viste, sier Harald Noss.