Hvorfor skal vi ta imot alle disse som ikke er flyktninger? Er det fordi vi har for lite heroin og ecstacy her i byen? I BA onsdag 10. januar leser jeg at narkohaiene får herje fritt i Bergen, uten at politiet får tatt dem. Vår kjære politimester sier i intervjuet at det er vanskelig å trenge inn i disse miljøene som styres av kriminelle med utenlandsk opprinnelse. Så hvorfor hjelpe dem med enda større rekruttering ¿

Lenger ut leser jeg at 24 prosent av alle Norges hiv-positive er fra Afrika, og at hele 26 prosent av dem som blir smittet gjennom seksuell kontakt blir smittet av en afrikaner. Disse tallene er mye høyere enn dem som blir smittet gjennom seksuell kontakt med opprinnelige nordmenn eller ved bruk av sprøyter. Det sies også at problemet er økende i Afrika, og naturligvis vil øke i Norge.

Men det de ikke har tenkt på er at disse problemene trenger slett ikke øke i fremtiden. Det er bare å sørge for at alle kriminelle innvandrere blir vist ut av landet og at det gjøres noe for å fjerne dem som kommer til Norge for å spre død og fordervelse.

Hadde vi bare holdt oss til å ta imot reelle flyktninger kunne vi hjulpet dem som er i nød. Det kan vi ikke i dag fordi flyktningmottakene og utleieboligene er sprengt av personer som søker bedre tilværelse i livet ved å forlate hjemlandet sitt.

Hvorfor er det forresten så galt å sørge for gode vilkår for nordmenn og de innvandrerne vi allerede har tatt imot?

Knut Vidar Schjenken, Bystyrerepresentant Bergen FrP