I budsjettforslaget fra byrådet foreslås det å bevilge 98,7 millioner kroner til Bergen Kirkelige Fellesråd. Dette er to millioner kroner mindre enn årets kirkebudsjett, som også er kraftig innstrammet fra i fjor. I tillegg har byrådet sagt nei til en ekstra million for å honorere medlemmene av fellesrådet og menighetsrådene. Alle andre tillitsvalgte i Bergen kommune har honorar for å utøve sine verv.

— Dette budsjettet betyr en reell nedskjæring. Det er for tidlig å si hvor innsparingene vil komme. Men fortsatt har vi en åpen og inkluderende folkekirke og velstelte kirkegårder som mål, sier fungerende kirkeverge i Bergen, Martin Kulild til Bergens Tidende.

Bevilgningen fra Bergen kommune gis som et rammebudsjett, der Kirkelig Fellesråd selv prioriterer hva pengene skal brukes til.

— Dersom dette budsjettforslaget blir stående, har vi store utfordringer i forhold til å kunne sy sammen et forsvarlig budsjett. Det vil bety smertefulle nedskjæringer på kirkesektoren, hevder Kulild.

— Kan det også bety at kirker må stenges?

— Ja, og særlig kan det bety at kirkene må redusere åpningstiden.

Bergen Kirkelige Fellesråd vil nå gå i dialog med politikerne i Bergen i håp om å få økt bevilgningene. Det endelige kirkebudsjettet blir ikke klart før bystyret har gjort sitt endelige vedtak om bybudsjett like før jul.