Rapporten slår fast at flere ting ved institusjonen er kritikkverdig, men samtidig fremheves det at klientene på stedet er fornøyd og at personalet er positiv til forbedringer.

Da synes jeg at en bør ta fatt i det positive, nemlig at alle skjønner at det må forandringer til.

Mitt forslag er, ta kontakt med Lise og Ludvig Karlsen, og søk samarbeid med dem.

De har stor tillit hos myndighetene, og så har de meget gode resultater angående behandling av rusmisbrukerne.

Rapporten henger seg opp i dette med kvalifisert personale, men hvem er så disse personene? Er det psykologer som forståelig nok ofte er opptatt av sin egen karriere og ellers bruker mesteparten av dagen til møter. Eller kan det være alminnelige kloke mennesker som har tid til å lytte når klientene har behov for å snakke med noen.

Idealet kan vel ikke være Hjellestad Klinikken, som nå snart stenger for sommeren, for at personalet skal få sin sårt tiltrengte ferie. Hva da med dem som H.K. er til for, nemlig pasientene?

Jeg har dessverre ganske god greie på hva jeg skriver om, og jeg vet av egen erfaring at skal en kvitte seg med disse farlige krefter som rusen har, må en søke hjelp hos krefter som overgår rusen. Jeg fant denne kraften hos det som Lise og Ludvig Karlsen representerer, og mener at også disse krefter bør tas i bruk ved Framnes.

Denne brevskriver er selvfølgelig klar over at langt de fleste psykologer og andre som arbeider i rusomsorgen gjør en hederlig innsats, men av og til kan det være nyttig med nye koster.

På Framnes har en enda koster som kan brukes, og om en supplerer dem med noen nye, bør en få kontroll med det meste.

ARNE DAHL