HARRY STRAND

Politiets overvåkingstjeneste (POT) mener avhørene har gitt nye detaljer av betydning for å identifisere den norske spionen Lanze.

Stein Viksveen er av stikk motsatt mening, og sier det nå verken er snakk om overlevering av topphemmelige eller hemmelige dokumenter. Hans forsvarer, advokat Atle Helljesen, fremholder med tyngde at han nekter å tro at siktelsen vil bli opprettholdt. Viksveen er siktet for gjennom en årrekke å ha overlevert betydelig antall hemmelige dokumenter, blant annet kopier av Nato-dokumenter, til Stasis etterretningsoffiserer.

– Det er ikke blitt påvist ett eneste dokument som de kan si at jeg har overlevert, sier Viksveen, etter avhøret av det sjette Stasi-vitnet onsdag.

Sentrale vitner Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sier avhørene som nå avvikles i Berlin er en viktig og sentral del av etterforskningen i spionsaken.

– Jeg har forhåpninger om å få avklart spørsmålet om det skal reises tiltale i god tid før sommerferien, sier Qvigstad. Det er avklart at Qvigstad skal være aktor, dersom det blir rettssak, selv om han allerede er ansatt i ny jobb i USA.

Samtlige som nå er avhørt har tidligere avgitt detaljerte politiforklaringer. Bare en, den tidligere svært høytstående etterretningseksperten, oberst Heinz Busch (67), skal delvis ha fraveket sin tidligere forklaring.

– Vi har fått noen nye informasjoner, som utfyller og supplerer etterforskningen, sa Qvigstad, etter det lange avhøret natt til onsdag.

Den nå arbeidsledige og bitre Stasi-offiseren, tilhører gruppen av vitner som arbeidet i analyseavdelingen i HVA (Hauptverwaltung Aufklarung). I likhet med de foregående vitnene skal han ikke ha møtt Lanze, men analysert materialet fra den norske spionen.

Livredd Flere av vitnene har gitt uttrykk for at de føler situasjonen sterkt ubehagelig. De tvinges inn i rettslokalene, og konfronteres med en fortid i det forhatte Stasi-systemet som de helst vil glemme, nå 12 år etter Murens fall. Den mest krakilske hittil, er trolig den høytstående Stasi-oberst, dr. Heinz Busch. Han blir beskrevet som livredd, med ny identitet, som følge av antatt farlige fiender.

Avslørt storspioner Opplysninger fra Busch har avslørt flere storspioner, med strenge fengselsstraffer som resultat. Den akademiske klisterhjernen, Heinz Busch, har forklart seg i detalj om Lanze. Busch skal ha karakterisert Lanze som en av Skandinavias mest betydningsfulle agenter for DDR-regimet. Han skal bestemt ha avvist at Lanze var en samlefigur Stasi-offiserene brukte for å berike seg selv, slik Viksveen fremholder. Mens halvparten av de andre Stasi-offiserene som nå er avhørt har sagt seg villig til å komme til Norge i tilfelle en rettssak, sier den livredde Heinz Busch bestemt nei.

Flere av vitnene som er avhørt er tidligere blitt konfrontert med bilder av Viksveen, men Stasi-folkene som har utpekt ham i fotokonfrontasjon er ennå ikke avhørt. Viksveens antatt siste føringsoffiser, oberstløytnant Heinz Becker, er en av dem. Han skal angivelig ha møtt Viksveen en eller flere ganger så sent som i 1989 — noen måneder før regimets sammenbrudd.

Advokat Atle Helljesen fremstiller Becker som tilnærmet totalt upålitelig med høyst motstridende forklaringer.