Den største forskjellen er valg av en annen skrifttype for tall og bokstaver — en tilpasning til EUs skiltkrav.

— På enkelte amerikanske biler passer ikke de nye skiltene. Da er det mulig å ta med seg bilen til en trafikkstasjon og få spesialtilpassede skilt, sier Bente Bergfjord - fagansvarlig for registrering ved Statens vegvesen Hordaland

Til nå har myndighetene avgjort hvilke to registreringsbokstaver du skal få. I løpet av 2002 åpnes det for en viss grad av valgfrihet. I første omgang vil bileieren kunne velge bokstavkombinasjon, men kun blant dem som allerede er i bruk. Det betyr at bergensere kan kjøre rundt med Bærum-bokstaver på bilskiltet. Dersom det skulle være ønskelig...

NY DESIGN: I første omgang er det bare utseendet på skiltene som er forandret, men snart kan du velge tall- og bokstavkombinasjon selv.
Foto: Tor Høvik