Terrorangrepene mot New York og Washington er en fryktelig oppvåkning til virkeligheten!

Et sterkt hat hos noen fanatiske sekter har skap internasjonale terrororganisasjoner med store ressurser og dyktige organisatorer, ledere og med hensynsløse terrorister i første linje. Men skal disse klare å operere må de ha hjelpere der de skal angripe.

Det åpne samfunn som vi så gjerne vil ha, er nødt til å ta konsekvensene av at vi har en «hemmelig» fiende. T

idligere kritikk mot etterretningsvesen og Politiets overvåkingstjeneste bør ikke hindre at disse tjenester nå får de nødvendige fullmakter til å verne det norske folk og våre allierte. Det må ikke være tvil om at Norge tar sitt ansvar i en ny krisetid.

Tiden kan allerede være inne til å vurdere på nytt en forsvarsstudie fra det forrige århundre. De som «ikke hadde noen fiender» har sannelig i løpet av kort tid fått mange nye.

Bergens Forsvarsforening ber om, som et strakstiltak, at Norge ratifiserer FN-konvensjonen om bekjempelse av finansiering av internasjonal terrorisme, som ble lagt ut i januar 2000.

Konvensjonen kriminaliserer innsamling av penger til internasjonal terrorisme og det er all grunn til å anta at slikt foregår i vårt fedreland.