Planen er at gassen fra Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen fra oktober 2004 skal omdannes til våtgass ved det nye anlegget på Kollsnes. Det er Troll-partnerne som har valgt denne løsningen, og en plan for utbygging og drift skal med det første sendes til Olje— og energidepartementet.

— Vedtaket om det nye anlegget ble fattet onsdag, og torsdag ble hovedkontrakten med det tyske selskapet Linde AG i München undertegnet med forbehold om departementets godkjennelse, sier assisterende informasjonssjef i Statoil, Else Kathrine Nesmoen, til NTB.

Det nye anlegget på Kollsnes vil kreve investeringer på rundt 3 milliarder kroner.

(NTB)