— Dette er nytt. Nå skal arbeidsgiverne få mer utfyllende informasjon om pasientens plager, eller om det er forhold på jobben som kan ha vært belastende. Opplysningene blir sendt både til trygdekontor og arbeidsgiver, opplyser assisterende trygdedirektør Ola Heen Strømmen til Bergens Tidende.

De nye retningslinjene for sykemeldinger er utviklet av Rikstrygdeverket i samarbeid med LO, NHO og Legeforeningen.

— Store belastninger på jobben, kan føre til at folk blir sykemeldt over lengre tid. Dialogen mellom arbeidstakere og arbeidsgiver skal nå bedres. Man skal i større grad forsøke å tilrettelegge arbeidet for langtidssykemeldte, sier Strømmen.

— Sykemeldingene skal også inneholde opplysninger om personen har behov for annet type arbeid, om arbeidsmiljøet er godt nok eller om det er forhold hos arbeidsgiver som bør utbedres, sier Strømmen.