I debatten som har gått i spaltene den siste tiden har det vært brukt altfor mye tid på historieskriving, og i tillegg tendensiøs historieskriving. La oss slå det fast: Askøybrua er lovlig oppsatt, det foreligger stortingsvedtak på ikke å gjennomføre ny seilingsled (St.prp. 1 94-95), og pengene som skulle brukes til seilingsled ble trukket ut av prosjektet og brukt andre steder. Laksevåg Verft m.fl. gikk til rettssak mot dette, og tapte.

Det foreligger altså både stortingsvedtak, regjeringsuttalelse og rettsavgjørelse på dette. Boren står støtt, og har ikke tilegnet seg midler på bekostning av seilingsleden. Det er viktig med en seilingsled, men la oss slå fast noen prinsipper. For det første er det ikke først og fremst dagens trafikk som fordrer en ny seilingsled, det er fremtidens. Seilingsleden er et fremtidsrettet tiltak for å gjøre Bergen havn tilgjengelig for fremtidens trafikk. Pr. i dag er det kun en håndfull aktuelle skip som ikke kan passere under Askøybrua. Bompengeprosjektet Askøybrua skal ikke betale for seilingsleden. Det løpet er kjørt, og statsmidlene som skulle gått til dette trukket ut, og benyttet bl.a. til Nordhordlandsbrua. Det må finnes en annen finansiering.

Prosjektet seilingsled til Bergen må være et frittstående prosjekt, som heller ikke går på bekostning av andre riksveimidler i Hordaland. Utfordringen er altså ikke å skrive historien etter dårlig minne, men å få seilingsleden gjennom i Stortinget. Da gjelder det å argumentere for Bergens fortreffelighet som havn, og behovet for fri tilgang fra havet.

TOM-CHRISTER NILSEN, GRUPPELEDER HØYRE FYLKESTINGET