Av Per Lund, ingeniør

Dette stoppet da Askøybrua kom. Men man lovet høyt og hellig at ny seilingsled skulle komme pr. omgående, noe selvsagt alle trodde på.

Kanskje M. Stangeland husker hvem som gikk kraftig imot og sa at «det er ikkje naudsynt med ny seglingsleid til Bergen. Askøybrua er høg nok til at store båtar kan passere under». Hva er det som har skjedd i mellomtiden, Stangeland?

Er det kommet en ny (nyere) forretningsforbindelse mellom noe som heter DOF og BMV-Laksevåg som gjør det «naudsynt»? Har man fått en varm potet i fanget?

Ut med språket, Stangeland, forklar deg! Og hvis hukommelsen svikter skal jeg gjerne bla opp en del avisutklipp, som kanskje mange husker ... men som du helst vil glemme?