Påtalemyndigheten har riktignok gitt opp å få de nå 20-årige guttene dømt etter den spesielle paragrafen i straffeloven som omhandler skade på kulturminner av særlig nasjonal eller internasjonal betydning. På dette punktet sa byretten klart ifra at guttene har så lite skolegang, og så liten lokalkunnskap om Bryggens betydning, at de måtte frifinnes.

Dommen i Bergen byrett vakte oppsikt, ikke minst fordi det ble lagt vekt på at guttene var fra Askøy og Hardanger. Siden de ikke var fra Bergen, kunne det ikke forventes at de hadde fått med seg Bryggens spesielle status, mente byretten.

Forsøket på brannstifting skjedde en lørdagskveld i november 1999. Da ble en av guttene nektet adgang til Sjøboden fordi han var for full. Som hevn tente han på den unike bebyggelsen på Bryggen hele tre ganger, mens kameraten holdt vakt. Heldigvis ble brannen raskt slukket, og varige skader unngått.

I Bergen byrett ble guttene dømt til henholdsvis 9 og 7 måneders fengsel for grovt skadeverk. Det meste av straffene ble gjort betinget.

Påtalemyndigheten — som i dette tilfellet er Økokrim - har anket fordi de mener dommen er for mild. Videre har Økokrim tiltalt guttene for brudd på kulturminneloven – noe som har atskillig lavere strafferamme enn den spesielle paragrafen i straffeloven som de tidligere er blitt frikjent for.

Da riksantikvar Nils Marstein vitnet i Bergen byrett første gang saken ble behandlet, beskrev han Bryggen som en del av verdens viktigste kulturarv, på linje med Taj Mahal i India, pyramidene i Egypt og Notre-Dame i Paris.