— Dette betyr at gamle farskapsaker også fra før 1990 blir gitt anledning til å prøves på nytt, når det er uenighet om biologisk far, sier Dåvøy til Bergens Tidende-

Det er i et høringsforslag at familieministeren velger å gi menn adgang til å reise sin sak på nytt. Forslaget blir sendt på høring i løpet av vinteren. Og saken må endelig behandles av Stortinget.

— Alle vil nå kunne gå til sak for å endre farskap. Vilkårene for å kunne gjøre dette oppheves i forhold til dagens regelverk i farskapsaker, sier Dåvøy.

— Det man må gjøre om man vil prøve sin sak på nytt er å gå til domstolen, som kan pålegge en DNA-test av de aktuelle personer i en farskapsak, sier hun.

— Den andre forandringen vi nå vil gjøre er at fedre skal kunne erkjenne farskap i forbindelse med svangerskapskontroll. I dag er det slik at jordmødre spør faren ved selve fødselen om han erkjenner farskap. Nå vil vi gjøre dette på en enklere måte, gi mannen muligheten til å erkjenne farskap på et tidlig tidspunkt - i svangerskapet, sier Dåvøy.

fakta/farskap

  • Etter dagens lovverk kan moren nekte at det tas DNA-test av barnet i en farskapsak. Det er Barneloven som gir en mor denne retten, inntil barnet er 18 år.
  • Dette førte til at firmaet DNA-test Norge ble opprettet 6. november i fjor.
  • Firmaets innehaver er tromsømannen Sverre Hugo Rokstad. Han har i 18 år hatt gående sin egen farskapsak.
  • En standard farskapstets koster 3.850 kroner hos DNA-test Norge.
  • Det er ikke nødvendig med blod. Et hårstrå fra barnet, slim fra munnhulen på en vattdott eller tilgang til barnets tannbørste gir tilstrekkelig biologisk materiale til å bestille testen fra DNA-test Norge.
  • Nå vil Laila Dåvøy forandre lovverket slik at moren ikke lenger juridisk kan nekte DNA-test i farskapsaker.
  • Den eldste uløste farskapsaken er fra Bergen der en mann siden 1959 ( i 42 år) har forsøkt alle muligheter til å sjekke om han er faren til en jente, uten å lykkes i r