En årlig last på 1,1 millioner tonn skal gå mellom ulike havner og oljebaser på Vestlandet og to havner henholdsvis i Storbritannia og på kontinentet. Ruten skal ha anløp flere ganger ukentlig.

— Vi vil ha et løft i kvaliteten på sjøtransporten, sier Kåre Kalstand til NTB. Han er innkjøps— og logistikkdirektør i Hydro Aluminium.

100-150.000 tonn av frakten til de tre selskapene som skal samarbeide kjøres med lastebil i dag. Kalstand tror imidlertid det skal bli mulig å få med flere næringer på å ta sjøveien når transportruten blir etablert.

— Når vi etablerer et så godt transportgrunnlag tror vi det vil være attraktivt for eksempel for laksenæringen å gå over til sjøtransport etter hvert, sier Kalstand.

Transporten av laks foregår i dag i all hovedsak med tungtransport på veiene.

Avtalen mellom selskapene Hydro Aluminium, Hydro Produksjon, Elkem og Statoil er et resultat av forskningsprosjektet ENISYS. Selskapene skal sammen innhente tilbud fra ulike transportleverandører og hvis tilbudet er godt, vil de hver for seg inngå femårsavtaler med leverandøren.

Transportruten skal etter planen starte opp i januar 2003.

NTB