Gjennom flere år har jeg vært vitne til den kok og kjøl-maten som de her berømmer.

Min opplevelse er at mye av denne maten går i bosset, og at pasienten da ikke spiser nok. Det er for meget røket mat (som jo holder seg best). Jeg har en skrekkhistorie på lager, dersom De er interessert.

Jeg vil gjerne at Ravnanger gir meg og andre et svar, ja eller nei her i BT på følgende spørsmål.

1. Mener Ravnanger at fersk kokt fisk er egnet til kok og kjøl med 2 til 10 dagers lagringstid?

2. Mener Ravnanger at kokte poteter er egnet til kok og kjøl med 2 til 10 dagers lagringstid?

3. Mener Ravnanger at friske grønnsaker er egnet til kok og kjøl med 2 til 10 dagers lagringstid?

Jeg går ut fra at Kristin Ravnanger vil svare ærlig på dette.

Når Ravnanger skriver at den bemanningen som spares ved dette opplegget skal brukes til å bistå brukerne med å spise maten, og at «dette er den grunnleggende faktor for at det skal ha noen hensikt å endre kjøkkenstrukturen», så er det vel ingen som tror på det.

Jeg imøteser Ravnangers ærlige svar.

ELSE ORSTEIN