Tirsdag var politikere, kommune— og fylkesansatte samlet i Bergen Rådhus under konferansen «Kropp, kultur og kontroll».

Her ble en ny handlingsplan for spiseforstyrrelser lagt frem av bydelsoverlege Åshild Solberg fra Åsane bydel. Planen skal nå gjennom en åtte ukers høringsrunde før bystyret behandler den.

— Fokuset er på forebygging. Planen retter seg mot dem som arbeider innen barnas arenaer. Målet er å øke kunnskapen og bevisstgjøringen rundt spiseforstyrrelser, sier byråd Helen Nordeide Fløisand (KrF).

Bydelsoverlegen i Åsane bydel, Åsne Solberg, presenterte handlingsplanen som hun mener skiller seg fra tidligere arbeid.

— Før konsentrerte man seg mer om konkret kunnskap om selve sykdommen. Nå ser man mer på påvirkningskraften fra media. Medias rolle betyr utrolig mye, vektlegger Solberg.

— Hva skal politikerne gjøre?

— Vår oppgave er å fokusere på problemet og legge til rette for arbeid som kan veilede og bevisstgjøre bl.a. skolehelsetjenesten, sier Noreide Fløisand

Et av de planlagte tiltakene er å opprette en kontakttelefon på Haukeland Sykehus der man blir satt direkte over til fagfolk.