Hvor mange ganger skal disse politikerne få love deg «gull og grønne skoger» for deretter å svikte deg totalt når valget er over?

Aldri mer, mener vi i Norsk Folkeparti — som stiller til stortingsvalg for første gang i alle fylker.

Til tross for landets rikdom har vi 70.000 barn som lever på fattigdomsgrensen, helsekøene blir ikke kortere, Forsvaret bygges ned, skolebygningene forfaller, bilkøene øker, det samme gjør skatter og avgifter etc. Det er ingenting av det politikerne har lovet oss i tidligere valgkamper som er blitt annerledes. Er det noen grunn til å tro at det skal bli bedre etter dette valget? Nei, - men med ett forbehold. Hvis Norsk Folkeparti får innflytelse i norsk politikk, skal det bli en ny giv for folkestyret her i landet. Da er det du og dine behov som skal stå i fokus, og politikerne skal bli din tjener – ikke omvendt. Norsk Folkeparti mener altså at de politikerne som nå sitter på Stortinget, har bevist utenfor enhver tvil at de ikke er i stand til å hanskes med de problemene som landet sliter med. Dette gjelder uansett parti. Velger du dem inn igjen, kommer alt til å fortsette som før, uansett hva de lover. Og du har ingen angrefrist de første fire årene. Skal det bli en forandring på dette, må du gripe inn ved valget og sørge for at nye og idérike representanter fra Norsk Folkeparti kommer inn på Stortinget. Ikke la deg lure av de sittende politikerne en gang til! Stem heller på Norsk Folkeparti - det er ingen bortkastet stemme.