Av Stig Høisæther, leder Leieboerforeningen Bergen.

Siden Husbanken ble opprettet så har den fungert som en helhetlig og bred bank for boligetablering, lån og andre relaterte ordninger for folk flest.

Husbanklån har over flere år vært en nødvendighet for å kunne ha en jevn og god bygging av boliger, eie som utleieboliger. Kommunalministeren vil overlate boligutbygging til «seg selv og markedet» og ha en kontrollert utbygging slik at boligprisene og leieprisene stiger ytterligere, og vil gjøre at de som sitter på eiendommer får sin bolig mer verdifull, uten å løfte en finger. Synker renten, så gir det ytterligere adgang for at boligprisene stiger. Taperne i dette «spillet» er de som ikke er etablert på samme måten som de som eier sin bolig. Og da vil hun gjøre om Husbanken til en «fattigkasse» for alle som blir kastet ut av sine boliger, eller ikke har råd til leie eller er nedtynget på store boliglån, studielån og gjerne andre nødvendige utgifter.

Fattigkasse hadde Norge før krigen på 1920— og 1930 tallet, så egentlig er ikke dette fenomenet historisk sett noe banebrytende nytt. Det egentlig regjeringen legger opp til, er å erklære når en må snu en så viktig faktor på en husbank til kun å gjelde de som har falt utenfor. Det kan være en trøst for disse, men en liten trøst for dem som sliter i boliger med skyhøye husleier og boliglån m.m.

Dette skaper bare til at flere faller utenfor og flere blir hjemløse, med andre ord større forskjeller på sikt enn noen ønsker. Leieboerforeningen Bergen har i de siste årene belyst problemene med at frie markeder ikke løser boligønskene til alle, men kun de til som er vel etablert og kan håve inn store inntekter på boliginvesteringer, mens vi får flere tiggere og hjemløse i byene. Mens det gjerne tildeles 100 nye studentboliger til SiB, så får vi stadig flere tusen nye studenter hvert år. Denne gruppen betaler rundt 50 til 60 prosent av sitt lån og stipend til boutgifter. Husbanken som instrument må opprettholdes og helst utvides i helt andre retninger til fordel for bygging av flere leieboliger og eie boliger, samt også gjelde tilskudd til studentboliger.