Nei, bruk heller penger på ny eller utvidet Ulrikstunnel, altså tunnel for bybane, det ville være til gagn for både miljøet og nærtrafikken. Det behøver vel ikke å bli slik at det er farlig å puste i bergensluft? Har de glemt miljøet? Og hva med alt snakk om opprusting av den kollektive trafikken, det hører vel bare til i valgtaler. La ikke byen ødelegges av svære veikryss og parkeringsplasser!Har ikke politikerne lært fra utallige studieturer til andre byer som har hatt de samme problemene, hvordan kollektivtrafikken blir ivaretatt bl.a. med bybane?Det er prisverdig at politikere fra ett parti går inn for dette, men alle partier burde samle seg og presse på for denne saken. Politikerne må bli enige, det trengs et krafttak for å få dette igjennom, og det er på tide at det skjer noe. Sats på bybanen og kollektivtrafikken; la det ikke bare bli snakk! Enkelte mener at det blir for dyrt med en bane, det mente sikkert mange da Bergensbanen skulle bygges også, men det er nå det må avgjøres om Bergen skal bli en levende by, ikke bare et stort veikryss. Kanskje de kan få med seg private investorer slik at det kan bli en løsning på problemet med trafikken; å bygge flere bilveier er ikke løsningen! En begynnelse er bybanen sørover, men med en ny tunnel gjennom Ulriken ville det også blitt en åpning for bybane østover til Arna og samtidig nordover til Åsane!HÅKON KIRKEVIK, ALVERSUND