Kystpartiet mener det ikke er behov for en ny debatt om EU-medlemskap i Norge. Nå bør man respektere folkeavstemningen fra 1994. Et eventuelt islandsk EU-medlemskap endrer ikke noe som helst. Vi har våre avtaler med EU. Et annet moment er at fiskerinæringen ikke omfattes av EØS-avtalen. Hva islendingene gjør er derfor rimelig uinteressant!

Det som kan bli en utfordring for Norge er å sikre markedsadgang for fiskerinæringen ved en eventuell EU-utvidelse østover. Markedet er heller ikke bare innenfor EU-området. I fremtiden vil Russland, USA og Asia være vel så interessante handelspartnere som EU. Etter Kystpartiets mening må det være langt viktigere for kystbefolkningen å ha råderett over ressursene i havet enn å la EU-byråkratene bestemme over det som har vært kystfolkets levevei i generasjoner.

Kystpartiet i Askøy håper innbyggerne ikke blir påvirket av Ja-sidens propaganda. Det må være særs viktig for en nasjon som Norge å ha full rådighet over egne ressurser. Det være seg fisk eller olje, gass og landbruksinteresser.

Det er ikke bare i Norge debatten går. I England vil Margaret Thatcher ha britene ut av EU før det er for sent. «Dannelsen av EU vil vise seg å være den største politiske dumhet i moderne tid,» hevder hun. Godt sagt fra en klok dame!

JAN-OVE FROMREIDE,

FORMANN KYSTPARTIET I ASKØY