Trafikkdrept var fra Førde

FØRDE: Det var den 18 år gamle Odd Arne Bruland fra Førde som omkom i ulykken på Farsund i Førde lørdag morgen. Gutten mistet livet etter et kraftig sammenstøt med en bil som stod parkert på veien.

Innlagt etter narkorus

ODDA: En 20 år gammel mann ble natt til søndag brakt til sykehus og umiddelbart innlagt etter å ha blitt funnet i svært forkommen tilstand i Odda sentrum, opplyser vaktsjef Olaf Bratland hos politiet i Odda. Mannen, som er tidligere kjent av politiet, antas å ha inntatt både alkohol og narkotiske stoffer.

17-åring fyllekjørte

ODDA: En 17 år gammel gutt ble natt til søndag observert av politiet mens han kjørte bil i beruset tilstand i Odda sentrum. Samtidig som politiet var opptatt med å forhindre at også en annen beruset mann skulle kjøre bil, prøvde 17-åringen å stikke av fra politiet. Gutten kom imidlertid ikke særlig langt, og ble like etter pågrepet i Odda sentrum. Derfra ble han innbragt til politiet, der det ble tatt blodprøve av ham.

Steinras sperret veien

ODDA: Et steinras sperret lørdag kveld hele veibanen på riksvei 13 mellom Okslatunnelen og Stana på østsiden av Sørfjorden i to timer. Ingen kom til skade i raset, som skjedde klokken 19.40. Veien ble åpnet igjen klokken 21.45, opplyser Hardanger politidistrikt. Hva som utløste raset er uvisst, men veivesenet vil mandag undersøke fjellet på oppsiden av riksveien. Det har også tidligere gått ras på stedet.

Kapitalen tapt for Ytre Sogn

HØYANGER: Lokalavisa Ytre Sogn har fått problem etter to år med overskot, kan Firda fortelje. Heile aksjekapitalen på 500.000 kroner har gått tapt etter eit underskot i 1998 på 200.000 kroner og i 1999 på 307.000 kroner. Det er Høyanger Næringsutvikling, Ingvald Husabø Prentevik (som eig Sogn Avis) og Hydro Aluminium Vekst som eig Ytre Sogn. Dei har og gått inn med eit ekstra tilskot på 600.000 kroner for å halde drifta gåande dei to første kritiske åra. No satsar styret i avisa på at dei skal få utbetalt pressestøtte og dermed leggje grunnlaget for vidare drift.

Motstand mot ny gravplass

FØRDE: Kyrkjegardskonsulent Helge Klingberg har bede Bispedømmerådet om å stogge planane om ein ny gravplass på Blomereina i Førde. Striden gjeld tilkomsten til gravplassen. I vente på ny bru over Jølstra vil kommunen ha ein mellombels gangveg frå Europaveg 39. I så fall må gravfylgjet køyre gjennom lyskrysset og fylgje europavegen for å kome til kyrkjegarden. — Ein slik prosesjonsveg vil eg tillate meg å kalla for uverdig, skriv Klingberg i brev til det kyrkjelege fellesrådet i Førde.

Støtte til fire kompetansestover

FØRDE: Reed Mini-næringshage i Gloppen, Sørsida Idébank i Bjordal på Høyanger sørside, Nordsida kompetanse as på Blaksæter i Stryn og Ytre Stadlandet Bygdeutviklingslag/Ervik havfiske as har alle fått støtte til etablering av kompetanse-stover. Det er Fylkesmannen som gjennom bygdeutviklingsmidlane har tildelt støtta. Grunnideen bak kompetanse-stover er den same som for næringshagar, om enn i mindre skala: Samlokalisering av mindre verksemder som driv innan kunnskapsintensive næringar, med samarbeid om t.d. datautstyr, kopieringsmaskiner og sekretærtenester.