– Vi slår ring om elevene. Skolen vil ikke ilegge dem noen straff!

Etter smuglingsforsøket får de en muntlig refs av kapteinen. Men det skal ikke elevene ha noe av. Frekt avbryter de kapteinen fire ganger. Ingen av lærerne eller elevene ber om unnskyldning etter denne episoden.

Vel hjemme sender rektor en unnskyldning på elevenes vegne. Ingenting fra elevråd, ingenting fra klassen?

Rektor er indignert over at Braathen sender regning når hun har bedt om unnskyldning. Kjære fru rektor, verden er ikke slik. Er det ikke på tide at elevene ved Hop skole får litt konfrontasjon med virkeligheten? Det er alltid noen som må betale regningene!

T. NILSEN