For en komponist må det være et eventyr å få komponere et finalenummer som skal spilles av de beste messingkorpsene i Europa. Den oppgaven var i år tildelt Torstein Aagaard-Nilsen, og i går spilte elleve elitekorps fra hele Europa komposisjonen «Aubade» i tur og orden i Grieghallen.

Hvem som spilte best vites ikke, men hvert korps hadde tydeligvis sine fans til stede i salen. Og komposisjonen fenget musikerne, kanskje ikke så mye publikum, men utøverne hadde i alle fall hendene fulle! Her var krevende soloinnslag, intrikate gruppepartier og eksplosive innslag med fullt korps.

Musikken er inspirert av fuglesang fra både eksisterende og historiske fantasifugler. Derfor blir det stadig skiftninger, innholdet forandres stadig vekk, små motiver brytes mot hverandre og samles etter hvert til en helhet. Aagaard-Nilsen har valgt et moderne tonespråk, og han utnytter alle de effekter som kan hentes ut av et godt brassband.

Og her lå vel også utfordringen for korpsene når det gjaldt å presentere modernistiske ideer i tradisjonell korpsmusikk. Dette er ikke det musikerne er vant med, instrumentene utnyttes på nye måter, og samspillet blir mye vanskeligere fordi det tonale grunnlaget mangler. Aagaard-Nilsens komposisjon «Aubade» var derfor godt egnet til å gi korpsene en krevende oppgave, men komposisjonen var også veldreiet og svært nyansert i utformingen.

Nå blir det vel neppe bare kvaliteten på de enkelte korpsene som avgjør resultatet, «Aubade» har et mylder av muligheter som en dirigent kan utnytte, eller overse! Stadige temposkiftinger og veksling i taktart vil også gjøre dirigenten til skyteskive for de korpsene som ikke når opp!

Det er en flott Brassfest som avvikles i Bergen disse dagene, og de som ønsker seg mer tradisjonell korpsmusikk på toppnivå har fremdeles mange muligheter i dag og i morgen. Og så kan man merke seg at i denne elitesamlingen deltar to norske topplag, fra Manger og fra Krohnengen.

ANMELDT AV

KNUT HELBEKKMO