Samfunnssatire er nødvendig og kan være morsomt. I dag gjør ensidig og repeterende emner om enkeltpersoner satiren om til noe ødeleggende negativt både for mottaker og sender. Formen minner meg om propaganda fra regimer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Håper en debatt kan gi en kursendring.

IVER DAAE LAMPE