Bømlo-rederiet Eidesvik & Co. har sammen med Stavanger-rederiet O. H. Meling og rederi-et Sartor Shipping på Sotra ved Bergen dannet en ny forsynings-skipsgruppe. Det franske rederiet SURF i Marseille inngår med 50 prosent eierinteresse.Navnet blir EidSurf. Det er be-stilt to 3000 dødvekt-tonns for-syningsskip for operasjon uten-for Vest-Afrika. Skipene skal bygges henholdsvis ved Karm-sund Maritime ved Haugesund og Westcon i Sunnhordland. Skipene er konstruert hos Vik-Sandvik på Fitjar. Hvert skip ligger prismessig på cirka 150 millioner kroner. Levering er satt til november 2002 og januar 2003. Skrogene skal bygges i Polen.