Heldigvis har offentligheten fått klart demonstrert at Normans lovproposisjon er egnet til å villede Stortinget og de ansatte på dette punktet.

Men i BT beskylder Norman oss for ikke å bruke «blanke våpen». Vi utfordrer ham til å presisere hva han sikter til. I mellomtida kan vi peke på hans egen våpenbruk. I januar i år lanserte Norman et lederutviklingsprogram i AADs regi. Programmet var så likt det programmet Statskonsult allerede kjørte for tredje året på rad, at Statskonsult ble tvunget til å innstille sitt. Norman kunne selvsagt tilby sitt program gratis, mens Statskonsult er nødt til å oppfylle et inntektskrav. Omtanken for Statkonsults markedsmuligheter som kommende AS var altså ikke påfallende stor.

Et annet eksempel på Normans forkjærlighet for «blanke våpen» er at han fremskynder omdanningen av Statskonsult til AS, mens han utsetter opprettelse av en ny enhet for kritisk analyse og dokumentasjon (med oppgaver som overlapper med Statskonsult i dag). Han skal åpenbart sikre seg at ingen Statskonsult-ansatte får jobb i den nye enheten.

Norman sier videre at Statskonsult har ivret for fristilling av andre etater. På samme måte som under høringen viser Norman at han vet lite om egen etat. Statskonsult har på faglig grunnlag hatt ulike tilrådinger i ulike tilfeller, nettopp fordi fristilling avhenger av en rekke faktorer. Dette til forskjell fra Norman som på ideologisk refleks vil konkurranseutsette mest mulig uansett. Som eksempler på at Statskonsult ikke har anbefalt fristilling, til dels i strid med oppdragsgivers ønske, kan vi nevne Meteorologisk institutt, Patentstyret og Statens Pensjonskasse. For Norsk Romsenter ble det anbefalt omgjøring fra stiftelse til forvaltningsorgan.

Når det gjelder Statskonsult, har vi argumentert for at konkurranseutsetting ikke er i statens interesse, verken for forvaltningsutviklingen generelt eller det enkelte departement som oppdragsgiver. At utredningen av de ansattes rettigheter er svært dårlig forberedt og at Statskonsult får ekstremt lite tid til forberedelse av AS-tilværelsen, gjør ikke saken bedre.

Til slutt: Norman sier at «organisasjonene ikke skal spille noen rolle i den politiske prosess». Vi skal la være å spørre hvilket århundre Norman befinner seg i, men har det aldri slått Norman at de ansatte og deres organisasjoner har viktig kunnskap og erfaring å tilføre disse prosessene? Hvis han hadde lyttet til oss i denne prosessen og ikke holdt alt hemmelig, hadde han fått en langt bedre forberedt sak og dermed også unngått den støyen som nå har oppstått.

Av Dag Solumsmoen På vegne av de ansattes organisasjoner i Statskonsult