«Grautdiskusjonen» i Redaksjon EN fortjener ikke mange kommentarer. Men vi kan i det minste slå fast følgende: For statsansatte går nå grensen for «overskridelser», uten at det får tjenestemessige konsekvenser, ved kr 13.000. Man må imidlertid, i de tilfeller det blir avslørt (særlig dersom dette skjer i massemediene), beklage «overskridelsene» (stikkord: det var slurv) og betale beløpet tilbake til statskassen. Dette er nå en etablert praksis i Arbeids— og administrasjonsdepartementet som har ansvaret for statens personalpolitikk. Det må forutsettes at dette gjelder for alle ansatte; for som det også ble sagt i programmet: det skal ikke være forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker.

Den holdning som kom til uttrykk i panelet, om at politikere ikke trengte være «prektigere» enn folk flest, er imidlertid direkte farlig. Folk i maktposisjoner, det være seg statsråder eller andre, må ha en plettfri vandel. De kan ikke ha «skjeletter i skapet». Ikke fordi de kan bli avslørt av pressen. Pressen åpner bare skapet og slipper ut skjelettet. Men fordi slike «skjelett» kan åpne for at noen kan ta «nakketak» på maktpersonene.

Tenk følgende situasjon: NN ønsker en spesiell avgjørelse fra en statsråd i en sak. NN vet noe «pinlig» om statsråden - og statsråden vet at NN kjenner til det pinlige. Det er 10 dager før stortingsvalget. Dersom det pinlige ble lekket til pressen, ville det (for eks.) sette regjeringens krav om moderasjon og måtehold i offentlig sektor i et merkelig lys. I en slik situasjon vil en statsråd automatisk havne i en vanskelig situasjon. Selv om vedkommende gir blaffen i eget renommé, så vil hensynet til valget og valgkampen automatisk melde seg. Det er dette som gjør «Norman-saker» farlige og uakseptable.

Maktpersoner, politikere og andre, må derfor holde sin sti «ren». Det skal legges en annen målestokk til grunn for deres oppførsel - enn for folk flest. Personer som har makt, ikke minst de som forvalter politisk makt, må ikke oppføre seg slik at noen gis den minste mulighet til å ta «nakketak» på dem.

Av Odd E. Rambøl