Veldig trist fordi jeg hadde store forventninger til deg som statsminister, Bondevik. Veldig trist fordi hvis ikke Norge, verdens rikeste land, gjør sitt — hva kan vi da forvente av andre? Veldig trist på grunn av dem som vil rammes av klimaendringene. De to hundre millionene i verdens fattigste land, som kan bli drevet på flukt.

En kan rett og slett ikke tillate økt oljeutvinning. En kan ikke tillate at regjeringen bruker mer penger på å fremme privatbilisme enn på kollektivtrafikk. En kan ikke gå med på å bruke forurensende fossilgass og olje til oppvarming. En kan ikke tillate at de norske utslippene nå ser ut til å øke med 27 prosent fra 1990 til 2010. Vi er ikke i nærheten av å nå målet, Bondevik. Du må skjønne at dette handler om mer enn ord. Gjør noe nå!

ANDERS ETTESTØL,

STUDENT OG MEDLEM AV NATUR OG UNGDOM